Vize, cíle, hodnoty

Cíle

Ochrana a rozvoj národního kulturního dědictví a památek

Podpora kulturních projektů, zejména v oblastech klasické hudby a výtvarného umění

Kultivace a orientace české společnosti

 

Hodnoty 

Kulturní identita

Chápeme tvůrčí potenciál jako projev duševní síly našeho národa. Vážíme si našeho kulturního dědictví.

Světovost

Víme, že kulturní dědictví se stává národním teprve v mezinárodním kontextu. Podporujeme mezinárodní projekty

Svoboda

Podporujeme umění z vlastních zdrojů. Vytváříme alternativu ke státní kulturní politice.

Exkluzivita

Máme jedinečnou možnost volby. Zaměřujeme se na výjimečné projekty.

Konvivialita

Sdílíme lásku k umění.
Společně s dalšími mecenáši sdílíme umění žít.

Společenská odpovědnost

Ochraňujeme a rozvíjíme národní kulturní dědictví. Naše aktivity jsou společensky prospěšné.