Annual Ecumenical Prayer at St. Vitus Cathedral

On the 27th of October Cardinal Dominik Duka at St. Vitus Cathedral before the traditional annual ecumenical prayer unveiled for the first time newly created Movement for St. Vitus Cathedral. The idea behind the movement is to gather public figures, academics, and other important icons of cultural life to express their joint support for the completion of the construction of St. Vitus Cathedral by giving the Cathedral a new organ.

The organ will have over six thousand pipes. The construction of the organ is by far the biggest contemporary project in the realm of organ building. The costs reach nearly 70 million Czech Koruna.

As a part of the prayer on the 27th of October, the eve of the Czechoslovak State Independence Day, a organ concert was performed on the theme of Jakub Jan Ryba’s works.

BOHEMIAN HERITAGE FUND cooperates very closely with the relevant partners on fundraising of this project and is the manager of Movement for St. Vitus Cathedral

Official website: www.svatovitskevarhany.com

Movement for St. Vitus Cathedral

honorary Chairman
cardinal Dominik Duka

Generálporučík Ing. Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu České republiky
Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy Univerzity v Brně
Doc. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., president Hospodářské komory České republiky
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd České republiky
Ing. Petr Dvořák, generální ředitel České televize
Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D., generální ředitel Národní galerie v Praze
Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu
Ing. Jaroslav Hanák, president Svazu průmyslu a dopravy
JUDr. Michal Hašek, předseda Rady Asociace krajů České republiky
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky
MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky
Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze
PhDr. Petr Kroupa, generální ředitel Národní knihovny České republiky
Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea
Ing. Pavel Kysilka, CSc., vicepresident České bankovní asociace
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel Národního muzea
Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky
MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel České filharmonie
RNDr. Tomáš Paclík, vicepresident BOHEMIAN HERITAGE FUND
Ing. Arch. Ivan Plicka, CSc., předseda České komory architektů
JUDr. Pavel Smutný, president BOHEMIAN HERITAGE FUND
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze 

www.svatovitskevarhany.com

 

Gallery