Kontakt

BOHEMIAN HERITAGE FUND, 
nadační fond

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
CZ-140 78 Praha 4
E: info@bohemianheritage.cz
T: +420 224 827 884
FB: facebook.cz/BHFNF

Fakturační údaje

IČ: 289 20 295
BOHEMIAN HERITAGE FUND,
vedený Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 750

Provozní účet BHF

2102331782/2700, UniCredit Bank

Mgr. JAKUB SKŘEJPEK

Ředitel

MARTIN VLASTA

Tajemník a zahraniční vztahy

ŠIMON SLAVÍK

Manažer marketingu

MARIE STOCHLEBOVÁ, M.A.

Produkce