Vize, cíle, hodnoty

Naše cíle

  • Ochrana a rozvoj národního kulturního dědictví a památek

  • Podpora kulturních projektů, zejména v oblastech klasické hudby a výtvarného umění

  • Kultivace a orientace české společnosti 

O nás 

Bohemian Heritage Fund (BHF) je původní český soukromý mecenášský fond s cílem podporovat projekty tzv. vysoké kultury, které nejvyšší možnou měrou prezentují kulturní i národní dědictví a pomáhají posilovat a rozvíjet českou národní identitu, doma i v zahraničí. Vznikl v roce 2009 z popudu tří advokátů – Pavla Smutného, Jaromíra Císaře a Petra Michala a je postaven na dvou základních premisách:

  • podpora projektů, které obstojí v mezinárodním srovnání a bez pomoci fondu by vůbec nevznikly

  • stoprocentní využití finančních prostředků mecenášů pouze na podporu uměleckých projektů

Takto fond úspěšně funguje a pracuje dodnes. Za dobu svého působení vytvořil stabilní platformu desítek milovníků české kultury a skutečných mecenášů, z řad soukromých i korporátních. Částkou přesahující 35 milionů korun pak podpořil desítky projektů. Z podporovatelů fondu se navíc stala rodina mecenášů, kteří kromě společných cílů často sdílí nevšední umělecké zážitky z Česka i zahraničí.

Naše hodnoty 

Kulturní identita

Chápeme tvůrčí potenciál jako projev duševní síly našeho národa. Vážíme si našeho kulturního dědictví.

Světovost

Víme, že kulturní dědictví se stává národním teprve v mezinárodním kontextu. Podporujeme mezinárodní projekty.

Nezávislost

Podporujeme umění z vlastních zdrojů. Vytváříme alternativu ke státní kulturní politice.

Exkluzivita

Máme jedinečnou možnost volby. Zaměřujeme se na výjimečné projekty.

Konvivialita

Sdílíme lásku k umění a společně s našimi mecenáši sdílíme umění žít.

Společenská odpovědnost

Ochraňujeme a rozvíjíme národní kulturní dědictví. Naše aktivity jsou společensky prospěšné.