Podporujeme

Bohemian Heritage Fund rozlišuje tři typy podpory – jednorázové projekty, jedinečné dlouhodobé projekty a dlouhodobou podporu zavedených institucí. Do prvních dvou kategorií často spadají i projekty a události, které nadační fond BHF aktivně iniciuje nebo by bez jeho podpory vůbec nevznikly, případně je i sám pořádá. Instituce, které BHF podporuje, jsou zase prověřenými stálicemi na české i mezinárodní kulturní mapě.

Unikátní projekty 

Národní sbírka Svatovítské varhany 

Arcibiskupství pražské a Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, jíž je péče o svatovítskou katedrálu svěřena, započaly projekt nových varhan pro svatovítskou katedrálu, která nikdy plnohodnotný nástroj neměla. Na svatovítské varhany vybrala finance široká veřejnost, která se zapojila do jedinečné národní sbírky rozsahem i významem upomínajícím na stavbu Národního divadla. Nadační fond BHF je jedním ze spoluorganizátorů této sbírky.

Festival Smetanova výtvarná Litomyšl

Bohemian Heritage Fund je generálním partnerem tohoto festivalu, který má úctyhodnou patnáctiletou tradici. Festival doplňuje nabídku pro návštěvníky Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Koncept projektu je sám o sobě ojedinělý, počet zapojených subjektů a souběžně pořádaných výstav v jednom městě je bezpochyby unikátem. Původně doprovodná akce si tak postupně vydobyla renomé a stala se kulturním počinem obohacujícím českou výtvarnou sezónu. Nadační fond BHF každoročně pořádá pilotní výstavu.

Cena Arnošta Lustiga 

Cena Arnošta Lustiga se uděluje každoročně jednomu z žijících českých občanů, který se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost. Nadační fond BHF je jedním ze spoluorganizátorů ceny.

Granátová hvězda 

Ocenění, které od roku 2013 uděluje nadační fond BHF osobnostem českého umění za celoživotní přínos českému kulturnímu dědictví. V minulosti ji získaly například takové hvězdy, jako je Soňa Červená, Zuzana Růžičková nebo Ivan Klánský.

Diskuzní setkání ArtMatch 

ArtMatch je cyklus diskuzních setkání s cílem propojit svět umění a svět byznysu na aktuální a klíčová témata ze světa kultury. Cyklus od roku 2015 pořádá Aspen Institute CE, nadační fond BHF se přidal v roce 2017 a většinu setkání otevřel široké veřejnosti.

Magazín Heritage 

Nadační fond BHF vydává čtvrtletník Heritage s podtitulem Umění(m) žít. Magazín Heritage je zaměřen nejen na činnost nadačního fondu, ale i zásadní témata české umělecké scény a mecenášství. Od roku 2019 magazín vede renomovaná výtvarná kritička a kurátorka Lenka Lindaurová.

Dlouhodobě podporujeme

Národní festival Smetanova Litomyšl
Česká filharmonie
Národní divadlo
Festival Janáček Brno
Orchestr Collegium 1704
Festival Lípa Musica
Festival Concentus Moraviae
Nadační fond Magdaleny Kožené 
Open ZUŠ
Classic Prague Awards