Slovo presidenta BHF

Pavel Smutný, president

Vážení přátelé,

spolu s Jaromírem Císařem a později i Petrem Michalem jsme více než 20 let členy několika prestižních institucí na podporu uměleckých projektů či nejvýznamnějších světových památek. Osobně jsem po dobu sedmi let zastával funkci viceprezidenta Evropské federace operních nadací, byl jsem členem představenstva World Monuments Found Europe, přes deset let patříme mezi mecenáše pařížské opery. V Praze jsme v roce 1995 spolu s dalšími přáteli založili Kruh přátel opery Národního divadla.

     Na půdě těchto institucí jsme pochopili ohromný potenciál, který dobře promyšlená a zorganizovaná podpora umění poskytuje. V dnešním odcizeném světě pouhé peníze samy o sobě nepřinášejí téměř žádnou společenskou prestiž. V Americe a v některých zemích západní Evropy je teprve podpora kulturních projektů vlastním projevem statutu, který je respektován a ctěn. Vedle společenské pozice přináší styk s uměním z nezaměnitelného křesla sponzora a mecenáše zcela nový pohled na umění, který zároveň povznáší a inspiruje.

    V roce 2009 jsme dospěli k závěru, že vybaveni svými zkušenostmi a potřebným profesionálním zázemím silné advokátní kanceláře máme dost energie a prostředků k založení původního českého mecenášského subjektu. Společenství se svobodou a možností volby, které umělecké projekty podpoří. Tak vznikl BOHEMIAN HERITAGE FUND. Do vínku tohoto nadačního fondu jsme vložili dvě základní premisy. Naprostou transparentnost vyúčtování realizovaných projektů a výjimečnost podpořeného projektu. Podle těchto zásad pracujeme dodnes.

      BOHEMIAN HERITAGE FUND podporuje národní dědictví. To je ve všech oborech kultury součástí kulturních dějin světa. V oboru hudby patříme mezi pět světových mocností. To samo o sobě je zavazující. Důvod, proč podporovat exkluzivní projekty významné pro národní kulturu a její rozvíjení ze soukromých zdrojů, je navíc umocněn tím, že veřejným institucím se často na podporu výjimečnosti nedostává zdrojů, protože kulturní politika jejich zřizovatelů je často plošná a prakticky bez významnějších kvalitativních ambicí.

      Našim cílem je naučit se prožívat umění a šťastné privilegium jeho podpory se svými přáteli, vytvořit z BOHEMIAN HERITAGE FUND co nejsilnější instituci a hráče, který svým příkladem a kvalitou pomůže nastavit měřítko a bude impulsem pro rozvoj mecenášství vysokého umění v českých zemích.

JUDr. Pavel Smutný