Vize, cíle, hodnoty

Naše cíle

  • Ochrana a rozvoj národního kulturního dědictví a památek

  • Podpora kulturních projektů, zejména v oblastech klasické hudby a výtvarného umění

  • Kultivace a orientace české společnosti

 

Naše hodnoty 

Kulturní identita

Chápeme tvůrčí potenciál jako projev duševní síly našeho národa. Vážíme si našeho kulturního dědictví.

Světovost

Víme, že kulturní dědictví se stává národním teprve v mezinárodním kontextu. Podporujeme mezinárodní projekty.

Nezávislost

Podporujeme umění z vlastních zdrojů. Vytváříme alternativu ke státní kulturní politice.

Exkluzivita

Máme jedinečnou možnost volby. Zaměřujeme se na výjimečné projekty.

Konvivialita

Sdílíme lásku k umění.
Společně s našimi mecenáši sdílíme umění žít.

Společenská odpovědnost

Ochraňujeme a rozvíjíme národní kulturní dědictví. Naše aktivity jsou společensky prospěšné.