Žádosti

BOHEMIAN HERITAGE FUND poskytuje žadatelům o podporu finanční příspěvek na základě posouzení každé žádosti správní radou BOHEMIAN HERITAGE FUND.

Abyste se mohli ucházet o finanční příspěvek, je třeba zaslat buď poštou, nebo na e-mail info@bohemianheritage.cz, vyplněnou žádost spolu s povinnými přílohami.

Povinné přílohy žádosti o nadační příspěvek BOHEMIAN HERITAGE FUND jsou:

•           Podrobný popis projektu
•           Stanovy nebo statut organizace
•           Kopie smlouvy o vedení bankovního účtu

Vaše podklady budou zpracovány a předány správní radě k posouzení.
Správní rada se rozhoduje na základě vámi poskytnutými podklady a statutu BOHEMIAN HERITAGE FUND.

Nadační fond, BOHEMIAN HERITAGE FUND byl zřízen za účelem ochrany a rozvoje kulturního dědictví a památek České republiky, podpory kulturních projektů, zejména z oblasti klasické hudby a výtvarného umění a také podpory vzdělanosti a hodnotové orientace české společnosti.

V závislosti na způsobu doručení podkladů vás budeme kontaktovat o průběžném stavu vaší žádosti o nadační příspěvek.

Upozorňujeme žadatele, že žádosti je třeba podávat s dostatečným časovým předstihem před konáním akce, doporučená časová rezerva je 1 rok.

Soubory ke stažení