Granátová hvězda pro Zuzanu Růžičkovou

Praha 12. 11. 2013

BOHEMIAN HERITAGE FUND předává ocenění Granátová hvězda osobnosti českého umění za celoživotní přínos českému kulturnímu dědictví. V roce 2013 byla oceněna paní profesorka Zuzana Růžičková. Tento šperk - stříbrnou medaili osazenou českým granátem - převzala fenomenální česká cembalistka v Rudolfinu během slavnostního ceremoniálu z rukou Cecilie Bartoli, primátora hl. města Prahy Tomáše Hudečka a presidenta BHF Pavla Smutného. Slavnostní předání bylo provázeno nahrávkami mistrovského umění interpretace děl J. S. Bacha, kterým se prof. Růžičková proslavila po celém světě.

Prof. Růžičková je několikanásobnou nositelkou Grand Prix du Disque de l'Académie Charles Cross v Paříži, francouzského titulu Rytíře umění a literatury, české kulturní Ceny Karla IV., čestného doktorátu na pražské AMU a jiných významných ocenění. Do světových dějin hudby se zapsala kromě interpretace děl. J. S. Bacha také propagací děl českých autorů Viktora Kalabise a Bohuslava Martinů.

Fotogalerie