Společenství Svatovítské katedrály

Dne 27. října 2015 Kardinál Dominik Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha před každoroční ekumenickou modlitbou poprvé představil nově založené Společenství Svatovítské katedrály. Jde o společenství osobností, které podpoří myšlenku dostavění svatovítské katedrály a vystavění nových varhan, které katedrále stále chybí.

Varhany budou mít zhruba 80 rejstříků a přes šest tisíc píšťal. Tento v současné době největší evropský varhanářský projekt, v rámci něhož byly osloveny nejprestižnější světové varhanářské firmy, bude stát zhruba 70 milionů korun.

Součástí modlitby 27. října 2015, v předvečer Dne vzniku samostatného československého státu, byl i koncert varhanních skladeb Jakuba Jana Ryby.

"S láskou a velikou úctou myslíme na tomto posvátném místě, v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, na minulé generace a na to, co nám odkázaly. Tady cítíme, jak pohnuté jsou naše dějiny a zároveň jak silné je toto místo, chrám, který se snažil vzdorovat a také vzdoroval všem bouřím, válkám a vnitřním nesvárům této země."

"Žijeme více než 70 let v míru a užíváme už čtvrt století svobody. Teď nadchází doba dokončení Díla. Inspirací a vedením pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky se tak stane stavbou velkých Svatovítských varhan. Chceme a musíme ho v tom podpořit. Varhany budou sestaveny z více než šesti tisíc píšťal a jejich postavení přijde na 70 mil. Kč. Uvědomujeme si, že nebudeme stavět jen hudební nástroj. Tato posvátná katedrála získá svůj hlas."

"Pociťujeme veliké štěstí, že se můžeme úkolu pomoci ujmout; předchozím generacím to dáno nebylo. Ze společné iniciativy církve a nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND se dnes ustavuje reprezentativní společenství předních českých osobností, Společenství Svatovítské katedrály. Jeho hlavním úkolem bude oslovit společně s Nadačním fondem Svatovítské varhany naši společnost, celý český národ, aby na naše varhany přispěl. Prosíme všechny vlastence, aby podpořili cíl Společenství a dobrému a krásnému dílu pomohli na svět."

Pavel Smutný
president BOHEMIAN HERITAGE FUND

BOHEMIAN HERITAGE FUND úzce spolupracuje s dotčenými institucemi na přípravě plánu financování tohoto projektu a je organizátorem Společenství Svatovítských varhan.
Odkaz na stránky projektu: 
www.svatovitskevarhany.com

Společenství Svatovítské katedrály

Čestný předseda
kardinál Dominik Duka

 Generálporučík Ing. Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu České republiky
Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy Univerzity v Brně
Doc. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., president Hospodářské komory České republiky
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd České republiky
Ing. Petr Dvořák, generální ředitel České televize
Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D., generální ředitel Národní galerie v Praze
Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu
Ing. Jaroslav Hanák, president Svazu průmyslu a dopravy
JUDr. Michal Hašek, předseda Rady Asociace krajů České republiky
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky
MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky
Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze
PhDr. Petr Kroupa, generální ředitel Národní knihovny České republiky
Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea
Ing. Pavel Kysilka, CSc., vicepresident České bankovní asociace
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel Národního muzea
Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky
MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel České filharmonie
RNDr. Tomáš Paclík, vicepresident BOHEMIAN HERITAGE FUND
Ing. Arch. Ivan Plicka, CSc., předseda České komory architektů
JUDr. Pavel Smutný, president BOHEMIAN HERITAGE FUND
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze 

www.svatovitskevarhany.com

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení